Quy hoạch - Kế hoạch > Kê hoạch sử dụng đất > Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Chư Sê giai đo

Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Chư Sê giai đoạn 2010-2020

10/07/2020

381-BC-UBND-huyen-signed.PDF


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.