Cải cách hành chính > Chư Sê: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công

Chư Sê: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công

11/02/2020

       UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 179/UBND-CNTT, ngày 05/2/2020 về việc triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công.


CONG-TRUC-TUYEN-Copy.png
         Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai
     Theo đó, để việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công đảm bảo an toàn, hiệu quả. UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau.
     Đối với Bưu điện huyện: Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nói chung, hồ sơ trực tuyến nói riêng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý; tăng cường sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử, trong đó cần khắc phục tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ, văn bản giấy khi cá nhân, tổ chức đã nộp văn bản ký số đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ( http://dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công của tỉnh Gia Lai ( http://dichvucong.gialai.gov.vn) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.
Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Gia Lai khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Phối hợp tốt với các phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định, tránh để hồ sơ trể hạn.
     Các phòng chuyên môn thuộc huyện: Phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện ( Bưu điện huyện) trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; tránh tình trạng thiếu thành phần hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ…Tăng cường xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử song song với hồ sơ giấy, không để hồ sơ trể hạn. Thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo các bước đã quy định, không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính từ người dân, doanh nghiệp. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trên hệ thống một cửa điện tử về Văn phòng HĐND&UBND huyện để phối hợp khắc phục.
     Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn: tổ chức tuyên truyền, tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên công Dịch vụ công quốc gia và cổng Dịch vụ công của tỉnh Gia Lai.
                                                                                                                                                              BT: Huy Hoàng

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.