Thông tin tuyên truyền > Sản xuất, kinh doanh vụ mùa > GIA LAI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

GIA LAI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

09/06/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Mô hình trồng dứa tập trung quy mô lớn. Ảnh: Đức Thụy
Mô hình trồng dứa tập trung quy mô lớn. Ảnh: Đức Thụy

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu việc xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào các chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cần chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến nông, đặc biệt là công tác tập huấn cho nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc duy trì đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của nước nhập khẩu tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số…


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.