Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng ...
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 hướng đến những đối tượng nào?

Đối tượng mà chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 hướng đến là những đối tượng nào?

Những kết quả và chỉ tiêu cần đạt được trong chương trình mục tiêu ...
Những kết quả và chỉ tiêu cần đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

Danh mục mã số chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

Cuộc chiến dai dẳng chống sách giả, sách lậu
Cuộc chiến dai dẳng chống sách giả, sách lậu

Nạn sách giả, sách lậu liên tục hoành hành với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp. Phòng, chống sách giả, sách lậu là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Quy định mới về thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy
Quy định mới về thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy

Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới...

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng n...
Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân là một vấn đề khá đặc biệt và được sự quan tâm của rất nhiều người. Bởi vì, văn bản quy phạm pháp luật là một công cụ rất quan trọng của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Như chúng ta đã tìm hiểu thì: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này...Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có...

Chính phủ ban hành 03 Quyết định về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh...
Chính phủ ban hành 03 Quyết định về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh, huyện và xã giai đoạn 2021-2025

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 03 Quyết định về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao; quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.