Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019

Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019

14/11/2019

Chư Sê: Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019

14/11/2019
 
     Thực hiện văn bản số 2237/UBND-NCngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành văn bản số 1972/UBND-VP ngày 31/10/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:
      1. Công an huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, lựa chọn hình thức phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết cho phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại cơ quan quan, đơn vị.
      Tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong công tác thi hành án hình sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật thi hành án hình sự.
Đồng thời, giao cho Công an huyện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thi hành Luât thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn huyện; tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh và Công an tỉnh theo quy định
 
 
Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Sê. Ảnh: Internet
 
     2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền phổ biến luật, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự năm 2019. Theo đó, Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện có trách nhiệm phổ biến đến các hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện; Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Chi Cục thi hành án dân sự huyện phổ biến cho lãnh đạo và cán bộ trong ngành mình; Phòng Tư pháp có trách nhiệm, quán triệt đến cán bộ công chức, cấp xã và cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức Tư pháp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật và các văn bản quy định, hướng dẫn Luật đến toàn thể cán bộ cơ sở và dân dân trên địa bàn mình quản lý.
          Minh Nguyên (Tổng hợp)
 Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.