Tin tức > Hoạt động xã > CHI BỘ HỐ LANG-MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2020-2022

CHI BỘ HỐ LANG-MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2020-2022

25/08/2020

Thôn Hố Lang, xã Chư Pơng nằm cách xã 03 về phía Đông Bắc, với dân số 112 hộ, 501 khẩu. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 80%. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự giúp đỡ của các ngành đoàn thể xã. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định; đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Xã có 110 ha cà phê, năng suất 3 tấn/ha/năm, hồ tiêu có 10,5ha, năng suất đạt 2,5 tấn/ha, lúa nước sản lượng 312 tấn; thôn có 69 con bò, hơn 400 con heo, khoảng 200 con gia cầm; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đ/người /năm. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Trẻ em trong độ tuổi đến trường là: Mầm non có 34 em; học sinh cấp I có 43 em; cấp II có  6 em; cấp III có 3 em; cao đẳng, Đại học 02 em. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế nhất định cần khắc phục trong thời gian đến.


Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ xác định một số chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu vận động nhân dân gieo trồng hết diện tích hiện có 150 ha, phấn đấu nâng năng suất lúa lên 7 tấn/ha/năm; đầu tư cây cà phê đạt năng suất 4 tấn - 4,5 tấn/ha; chuyển đổi cây trồng một diện tích thiếu nước khoảng 9 ha, mở rộng đầu tư trồng các loại cây trồng như chanh dây, lạc, ngô sắn; dâu tằm; tăng đàn bò từ  69 con lên 100 con;  duy trì và tăng  đàn heo từ  420 - 450 con, tăng đàn heo địa phương lên từ 120-150  con; tăng đàn gia cầm từ 200 con lên 300 con; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu có con em vào học THPT đạt 70% số hết cấp 2, không có con em bỏ học, không có trường hợp tảo hôn. Giảm hàng năm từ 2 hộ nghèo trở lên; 95% gia đình đạt gia đình văn hóa và phấn đấu công nhận 03 năm thôn văn hóa. Vận động nhân dân làm hàng rào kiên cố; làm 500m con đường hoa; làm điện đường thắp sáng.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chi bộ xác định một số giải pháp trọng tâm như: tập trung tuyên truyền gắn với tổ chức nhiều cuộc hội thảo về việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và chăn nuôi, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, phân công cho đảng viên phụ trách từ hai đến ba hộ có nhu cầu chuyển đổi (mỗi đồng chí đảng viên một mô hình chuyển đổi). Vận động phát triển chăn nuôi thêm bò, heo và gia cầm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sớm đưa các loại cây trồng đạt năng suất chất lượng và giá trị kinh tế thay thế cây hồ tiêu, nâng cao đời sống cho nhân dân. Triển khai làm điểm mô hình cây ăn quả, dược liệu cho một số hộ trong thôn. Tăng cường công tác quản lý tốt các loại cây trồng, con giống vật nuôi.
Tiếp tục vận động chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng mô hình hàng rào xanh đường làng xanh, sạch, đẹp để tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực tuyên truyền và nâng cao ý thức trong nhân dân về việc cho con em trong độ tuổi được đến trường, thường xuyên nắm chắc các em trong độ tuổi ở các cấp học. Tích cực vận động mọi người tham gia các lớp học nghề thiết thực phục vụ gia đình và cho những nhu cầu trong làng, cố gắng vận động trong nhiệm kỳ có từ 50% thanh niên trong làng có nghề và được học nghề. Thực hiện đầy đủ và quản lý có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là các mặt hàng cấp không thu tiền trong đó đảng quan tâm nhất là bò, dê cấp đúng đối tượn. Trong nhiệm kỳ giảm 50% số hộ nghèo hiện có.
CT.

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.