Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

24/02/2017

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 là sự tiếp nối những công việc đã làm trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhân lên cách làm hay, thiết thực, những gương sáng làm theo lời Bác. Qua đó, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu vào tình cảm, biến thành ý chí của mỗi người để hoàn thiện bản thân mình hơn, sống và làm việc tốt hơn.

          Lan tỏa những việc làm thiết thực
          Là một trong những địa phương có nhiều phong trào thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào đầu tuần. Hoạt động này được làm thí điểm từ tháng 11-2016, sau đó rút kinh nghiệm để đúng dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2017) sẽ thực hiện trong tất cả các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của tỉnh. Thời gian buổi sinh hoạt từ 15 phút đến 30 phút, sau khi chào cờ, các đơn vị kể một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với việc học tập và làm theo; lãnh đạo cơ quan nhắc nhở việc thực hiện văn hóa công sở, biểu dương người tốt, việc tốt; thông tin tình hình thời sự nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Mới làm thí điểm, nhưng sinh hoạt chính trị này đã mang lại ý nghĩa thiết thực, nhất là khi các cấp ủy đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
       Việc sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương người tốt, việc tốt được nhiều địa phương duy trì khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Từ năm 2005 đến nay, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đồng Nai thường xuyên chào cờ sáng thứ 2 hằng tuần, mỗi buổi có khoảng 50 nghìn người tham gia; và có 25 triệu lượt người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này trong hơn mười năm qua. Đến năm 2012, nghi thức chào cờ sáng thứ 2 được các tổ chức đảng, cơ quan trong tỉnh gắn với sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau chào cờ, là kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ. Những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác sống lại trong tâm thức mọi người, ai cũng hiểu sâu sắc hơn giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự liên hệ bản thân để làm việc tốt hơn, sống có nghĩa, có tình hơn. Nhờ đó, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh miền Đông Nam Bộ này lan tỏa sâu rộng khắp các địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị. Các chức sắc tôn giáo tham gia nhiệt tình với những việc làm cụ thể, như xây dựng các tủ sách Hồ Chí Minh.
       Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 cũng như những năm qua đã trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực ở các cơ quan đơn vị, địa bàn dân cư trong cả nước. Các đơn vị quân đội tiếp tục thực hiện sâu rộng “Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều hoạt động cụ thể như giúp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế - xã hội; giúp đồng bào vùng bị lũ lụt khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Các phong trào, như thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện gắn với các đợt sinh hoạt chính trị hành quân theo chân Bác; Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân; kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả... lan tỏa sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân,... Các cấp hội phụ nữ ở nhiều nơi có phong trào tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang,... Các tổ chức Đoàn có phong trào tuổi trẻ làm theo lời Bác, v.v. Với những việc làm thiết thực, sáu tháng đầu năm 2016, Đoàn khối cơ quan Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 42 công trình, phần việc trị giá 700 triệu đồng, thu hút hơn 2.100 đoàn viên, thanh niên tham gia,...
       Phát huy trách nhiệm nêu gương
       Ở nơi địa đầu Tổ quốc, đồng bào các dân tộc Hà Giang vui mừng được đón Bác Hồ lên thăm tháng 3-1961. Lời căn dặn của Người “tất cả các dân tộc, bất kỳ to hay là nhỏ, đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà” (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 13, trang 94) thôi thúc cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, đồng cam, cộng khổ, giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương, làm theo lời Bác. Do đó, tháng 6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang phân công mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách 13 xã, phường, thị trấn và năm đảng bộ sở, ngành; một năm đi kiểm tra, giám sát ít nhất mỗi đơn vị một lần và có kết luận bằng văn bản, để giúp các cấp ủy chỉ đạo, giải quyết các vấn đề đặt ra ở cơ sở. Ban thường vụ cấp huyện cũng phân công các thành viên theo dõi, giám sát đến từng thôn, bản. Đó là phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, “nói đi đôi với làm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lăn lộn cùng cơ sở, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như mô hình “tặng lợn giống sinh sản” ở huyện Quang Bình. Các chi bộ trực tiếp tổ chức chỉ đạo bình xét và trao lợn giống cho các hộ nghèo; mỗi lứa lợn giống đẻ, hộ chăn nuôi giao lại hai con để chi bộ tặng hộ nghèo khác. Một số xã được tặng máy vi tính để kết nối mạng in-tơ-nét, báo cáo, trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ với cấp ủy và lãnh đạo các cấp, v.v.
       Để phát huy trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với kiểm điểm thực hiện Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã xây dựng Quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào Quy chế làm việc để chỉ đạo thực hiện. Nội dung nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, như gương mẫu đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, thực thi công vụ, ứng xử với nhân dân,… Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện "nói đi đôi với làm". Xác định đây là một trong những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
       Với phương châm tạo chuyển biến từ những việc làm thiết thực, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm và đảng viên làm chủ thể để triển khai thực hiện. Đảng ủy đang triển khai mạnh bốn nhiệm vụ là thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân và người đứng đầu, nhất là trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, v.v. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đưa điện về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát động thi đua tăng năng suất, chất lượng về đích vượt kế hoạch,… Năm năm qua, các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hỗ trợ hơn 11,6 nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Theo thống kê của 26/32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc khối, đã hỗ trợ gần ba nghìn tỷ đồng cho 54 huyện nghèo của cả nước, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương.
       Tuy nhiên, nhìn lại thời gian qua, cho thấy vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03. Nhiều nơi chưa coi việc thực hiện Chỉ thị là việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên nhiều nơi chưa cao, thậm chí có tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, không gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hình thức, v.v.
       Việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 có nhiều bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là phát huy ý thức, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tự phê bình và phê bình,… Việc học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần kết hợp giữa cổ vũ, động viên, tuyên truyền những gương sáng điển hình với phê bình, nhắc nhở những nơi làm qua loa hình thức; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những việc làm sai phạm, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
                                                 Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.