Quy hoạch - kế hoạch
Default news teaser image
KẾ HOẠCH Tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2023

Tải tại đây KE-HOACH-SAN-GIAO-DICH-VIEC-LAM-signed-signed.pdf

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Sửa đổi, bổ sung Hƣơng ƣớc thôn, làng văn hóa trên địa bàn xã năm 2023

2962_2023_KH-sua-đoi,-bo-sung-huong-uoc-cac-thon,-lang-signed-signed.pdf

Default news teaser image
KH Về việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 trên địa bàn xã

2910_2023_KE-HOACH-THUC-HIEN-QUY-CHE-DAN-CHU-NAM-2023-XA-CHU-PONG-signed-signed.pdf

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn xã Chư pơng

Tải tại đây KH-THUC-HIEN-CHUONG-TRINH-TRUYEN-THONG-VE-BINH-ĐANG-GIOI-ĐEN-NAM-2030-signed-signed.pdf

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn xã

Tải tại đây KH-THUC-HIEN-CHUONG-TRINH-GIAO-DUC-ĐAO-ĐUC,-LOI-SONG-TRONG-GIA-ĐINH-ĐEN-NAM-2030-signed-signed.pdf

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.