Quy hoạch - kế hoạch
Default news teaser image
Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo

Tải tại đây48-KH-DIEU-TRA-RA-SOAT-HO-NGHEO-signed

Default news teaser image
Kế hoạch tiếp xúc cử tri

Tải tại đây09-KH-TXCT

Default news teaser image
Kế hoạch cấp phát cây cà phê tái canh

Tải tại đây27-KH-CAP-PHAT-CAY-CA-PHE-TAI-CANH-signed

Default news teaser image
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Tải tại đây34-KH-UNG-DUNG-CNTT-signed

Default news teaser image
Kế hoạch hoạt động VHTTTDTT xã năm 2021

         ỦY BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            XÃ CHƯ PƠNG                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        Số: 03/KH-UBND                           ...

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021

              ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  XàCHƯ PƠNG                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                               Số: 02/KH...

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  >|

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.