Cải cách hành chính
Default news teaser image
KH Ưng dụng côngn nghệ thông tin huyện

Tải tại đây KH-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-huyen.pdf

Default news teaser image
BÁO CÁO Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Tải tại đây BC-KHAC-PHUC-CAC-TON-TAI,-HAN-CHE-QUA-KIEM-TRA-KET-QUA-CONG-TAC-CCHC-2022-signed-signed.pdf

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên tuyền công tác CCHC huyện Chư sê

Tải tại đây Ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-huyen-Chu-Se-nam-2023.pdf

Default news teaser image
KH ứng dụng CNTT

Tải tại đây KE-HOACH-UNG-DUNG-CNTT-TRONG-CO-QUAN-NAM-2023-signed-signed.pdf

Default news teaser image
KH tiếp tục đẩy mạnh CCHC

Tải tại đây KH-ĐAY-MANH-CAI-CACH-HANH-CHINH-signed-signed.pdf

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai một số nội dung tuyên truyền

Tải tại đây Trien-khai-noi-dung-tuyen-truyen-cong-tac-CCHC-2023.pdf

 |<  < 1 2 3 4  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.