Cải cách hành chính
Default news teaser image
Xã Chư Pơng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

   Trong những năm qua, xã Chư Pơng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển(Cán bộ bộ phận “một cửa” xã  giải quyết thủ tục hành chính cho người dân)        Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND xã...

Default news teaser image
Công văn về việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Tải tại đây THUC-HIEN-CHI-TIEU-TY-LE-HO-SO-TTHC-ĐUOC-XU-LY-HOAN-TOAN-TRUC-TUYEN-signed-signed-signed.pdf

Default news teaser image
Một số nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 xã Chư Pơng

   Với mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã, trong năm 2022, UBND xã Chư Pơng đã ban hành các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trên 7 nội dung cải cách hành chính, cụ thể như sau:   Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan và các ban ngành chuyên môn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và gắn với thực hiện kế hoạch của địa phương. Tăng cường, chú trọng  công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã. Đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện...

Default news teaser image
Một số nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 xã Chư Pơng

   Với mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã, trong năm 2022, UBND xã Chư Pơng đã ban hành các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trên 7 nội dung cải cách hành chính, cụ thể như sau:   Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan và các ban ngành chuyên môn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và gắn với thực hiện kế hoạch của địa phương. Tăng cường, chú trọng  công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã. Đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện...

Default news teaser image
Bài tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Bài tuyên truyền cải cách hành chính.    Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ...

Default news teaser image
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của xã Chư Pơng

Tải tại đây  648-QD-BH-KH-CCHC-2022-signed.pdf

 |<  <  1 2 3 4 5  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.