Cải cách hành chính
Default news teaser image
Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

   Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 xã Chư Pơng; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; tăng cường sự ủng hộ, tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện các thủ tục hành chính, ngày 28/10/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm...

Default news teaser image
tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

   Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính...

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

   Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021    Thực hiện Công văn số 921/CV-UBND ngày 8/6/2021 của UBND huyện Chư Sê về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chư Sê năm 2021; Ủy ban nhân dân xã Chư Pơng ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 28/9/2021 về tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã năm 2021. Mục đích của kế hoạch: Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của xã đối với cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình...

Default news teaser image
truyền về công tác Cải cách hành chính

        Vừa qua, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị với tất cả các bộ, ngành, địa phương nhằm đánh giá toàn diện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030. Báo cáo của Chính phủ cho biết, quá trình thực hiện CCHC thời gian qua gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta.         Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể nhằm đánh...

Default news teaser image
Kế hoạch công tác CCHC 2021

199_2021_KE-HOACH-TT-CCHC-2021-signed-signed.pdf

Default news teaser image
Kê thoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021

Tải tại đây 180_2021_KH-THUC-HIEN-CONG-TAC-CCHC-NAM-2021-signed-signed.pdf

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021

               ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  XÃ CHƯ PƠNG                                                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                               Số: 02/KH...

Default news teaser image
Chư Sê: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 987/ UBND-CNTT, ngày 29/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử     Ảnh minh họa: nguồn Internet     Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn; Bưu điện huyện triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong từng quy...

Default news teaser image
Huyên Chư Sê tích cực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 1077/UBND-VP ngày 11/6/2020, về việc thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện     Giao diện trang http://dvc.gialai.gov.vn     Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp như: Chủ động, kịp thời công khai, cập nhật, chỉnh sửa đầy đủ 100% các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi.  Rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố trên...

 |<  <  1 2 3 4 5  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.