Thông tin tuyên truyền > Chế độ chính sách lao động
Default news teaser image
Danh sách huyện tặng quà tết Trung thu năm 2021

Tải tại đây DS-HUYEN-TANG-QUA-TRUNG-THU-NAM-2021-signed-signed.pdf

Default news teaser image
Danh sách thiếu dói nhu yếu phẩm

41-42-DS-THIEU-DOI-NHU-YEU-PHAM-signed.pdf

Default news teaser image
Danh sách hộ gia đình có lao động đang đi làm ăn xa chưa về địa phương

Danh-sach-ho-gia-đinh-co-lao-đong-đang-đi-lam-an-xa-chua-ve-đia-phuong-signed.pdf

Default news teaser image
Kế hoạch thông tin cung cầu lao động

40-KH-THONG-TIN-CUNG-CAU-LAO-DONG-signed.pdf