Giới thiệu > Hộp thư điện tử

Hopthu.jpg

* Tài khoản Hộp thư điện tử của UBND xã: ubnddun.chuse@gialai.gov.vn (Địa chỉ truy cập email công vụ: https://mail.gialai.gov.vn).

* Tài khoản Hộp thư điện tử của lãnh đạo xã và cán bộ, công chức xã:

1. Trần Thị Thúy Anh - BT Đảng ủy xã: anhttt.chuse@gialai.gov.vn
2. Lê Đình Tuyền - CT UBND xã: tuyenld.chuse@gialai.gov.vn
3. Phạm Quốc Hoan - PBT Đảng ủy xã: hoanpq.chuse@gialai.gov.vn
4. Tạ Thị Ngọc Yến - PCT.Hội đồng nhân dân xã: yenttn.chuse@gialai.gov.vn

5. Hồ Duy Kiên - PCT UBND xã: kienhd.chuse@gialai.gov.vn
6. Đồng Văn Thưởng - CT Hội CCB xã: thuongdv.chuse@gialai.gov.vn
7. Võ Văn quá - CT Hội Khuyến học xã: quavv.chuse@gialai.gov.vn
8. Nguyễn Đức Trịnh - BT Đoàn TN xã: trịnhnđ.chuse@gialai.gov.vn
9. Hoàng Thị Trang - CT Hội Nông dân xã: tranght.chuse@gialai.gov.vn
10. Rah Lan Hnhum -CT Hội PN xã: hnhumrl.chuse@gialai.gov.vn
11. Trần Thế Long - TPHT xã: longtt.chuse@gialai.gov.vn

12. Rơ Mah Kem -TPHT xã: kemrm.chuse@gialai.gov.vn
13. Đinh Thị Ngoại - ĐC XD xã: ngoaidt.chuse@gialai.gov.vn

14. Trần Thị Trang - ĐCNN xã: trangtt.chuse@gialai.gov.vn
15. Trần Thị Linh - VPTK xã: linhtt.chuse@gialai.gov.vn
16. Hà Thị Tâm - VPTK xã: tamht.chuse@gialai.gov.vn

17. Nguyễn Văn Hiệp - VHXH xã: hiepnv.chuse@gialai.gov.vn
18. Trần Thị Cẩm Tuyền -VHXH xã: tuyenttc.chuse@gialai.gov.vn
19. Nguyễn Thị Hồng - TC KT xã : hongnt.chuse@gialai.gov.vn
20. Rơ Mah Amơih - CT UBMTTQ xã: mơihrma
.chuse@gialai.gov.vn

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.