CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Hộp thư điện tử
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã HBông
    Địa chỉ: Quốc lộ 25, Làng Dek, xã HBông, huyện Chư Sê
    Điện thoại: 0269.3886.862
           Fax: 0269.3886.862
            Email: ubndhbong.chuse@gialai.gov.vn
    Website: http://chuse.gialai.gov.vn/Xa-Hbong/Trang-chu.aspx

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.