CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành > Lịch công tác tuần năm 2021-2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ NĂM 2023


36. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  05/9 đến 09/9/2023
36-LICH-CONG-TAC-TUAN-36-signed-signed.pdf
35. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  28/8 đến 05/9/2023
35-LICH-CONG-TAC-TUAN-35-36-signed-signed.pdf
34. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  21/8 đến 27/8/2023
34-LICH-CONG-TAC-TUAN-34-signed-signed.pdf
33. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  14/8 đến 20/8/2023
33-LICH-CONG-TAC-TUAN-33-signed-signed.pdf

32. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  07/8 đến 13/8/2023
32-LICH-CONG-TAC-TUAN-32-signed-signed.pdf

31. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  31/7 đến 06/8/2023
31-LICH-CONG-TAC-TUAN-31-signed-signed.pdf
30. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 24/7 đến 30/7/2023

30-LICH-CONG-TAC-TUAN-30-signed-signed.pdf
28. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  10/7 đến 16/7/2023
28-LICH-CONG-TAC-TUAN-28-signed-signed.pdf
27. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  03/7 đến 09/7/2023
27-LICH-CONG-TAC-TUAN-27-signed-signed.pdf

26. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  26/6 đến 01/7/2023
26-LICH-CONG-TAC-TUAN-26-signed-signed.pdf
25. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  19/6 đến 26/6/2023
24-LICH-CONG-TAC-TUAN-24-signed-signed-(1).pdf

24. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  12/6 đến 18/6/2023
24-LICH-CONG-TAC-TUAN-24-signed-signed.pdf
23. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  29/5 đến 04/6/2023
22-LICH-CONG-TAC-TUAN-22-signed-signed.pdf
22. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  22/5 đến 28/5/2023
21-LICH-CONG-TAC-TUAN-21-2-signed-signed.pdf
21. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  15/5 đến 21/5/2023
20-LICH-CONG-TAC-TUAN-20-signed-signed.pdf
20. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  08/5 đến 14/5/2023
19-LICH-CONG-TAC-TUAN-19-signed-signed.pdf
19. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  01/5 đến 07/5/2023
18-LICH-CONG-TAC-TUAN-18-signed-signed.pdf

18. LỊCH TRỰC 
Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch),  Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4)  và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)

LICH-TRUC-03-DU-30-4-2023-signed.pdf
17. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 
 24/4 đến 29/4/2023
17-LICH-CONG-TAC-TUAN-14-signed-signed.pdf
16. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 
 17/4 đến 23/4/2023
16-LICH-CONG-TAC-TUAN-16-signed-signed.pdf
15. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 
10/4 đến 16/4/2023
15-LICH-CONG-TAC-TUAN-15-signed-signed.pdf
14. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 
 03/4 đến 09/4/2023
14-LICH-CONG-TAC-TUAN-14-signed-signed-(1).pdf
13. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  27/3 đến 02/4/2023
13-LICH-CONG-TAC-TUAN-13-signed-signed.pdf
12. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 20/3 đến 26/3/2023
12-LICH-CONG-TAC-TUAN-12-signed-signed.pdf
9. 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 27/02 đến 05/3/2023
09-LICH-CONG-TAC-TUAN-09-signed-signed.pdf
8. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ
ngày 20/02 đến 26/02/2023
08-LICH-CONG-TAC-TUAN-08-signed-signed.pdf

7. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023
07-LICH-CONG-TAC-TUAN-07-signed-signed.pdf
6. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

06-LICH-CONG-TAC-TUAN-06-signed-signed.pdf
​5. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 30/01 đến 05/02/2023
05-LICH-CONG-TAC-TUAN-05-signed-signed.pdf

4. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 23/01 đến 29/01/2023​ 
4-LICH-CONG-TAC-TUAN-4-signed-signed.pdf
3. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày
 16/01 đến 22/01/2023 
03-LICH-CONG-TAC-TUAN-3-signed-signed-(2).pdf
2. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày
 09/01 đến 15/01/2023
02-LICH-CONG-TAC-TUAN-02-signed-signed.pdf
1. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 03/01 đến 08/01/2023
01-LICH-CONG-TAC-TUAN-01-signed-signed.pdf

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2022
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 19/12 đến 25/12/2022
50-LICH-CONG-TAC-TUAN-52-signed-signed-(1).pdf

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 12/12 đến 18/12/2022
49-LICH-CONG-TAC-TUAN-51-signed-signed.pdf

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 05/12 đến 11/12/2022
48-LICH-CONG-TAC-TUAN-50-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 14
/11 đến 20/11/2022
45-LICH-CONG-TAC-TUAN-47-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 07/11 đến 13/11/2022
44-LICH-CONG-TAC-TUAN-46-signed-(1).pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 31/10 đến 06/11/2022
43-LICH-CONG-TAC-TUAN-45-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 
24/10 đến 30/10/2022
42-LICH-CONG-TAC-TUAN-44-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 17/10 đến 23/10/2022
41-LICH-CONG-TAC-TUAN-43-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 10/10 đến 16/10/2022
40-LICH-CONG-TAC-TUAN-42-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 26/9 đến 01/10/2022
38-LICH-CONG-TAC-TUAN-40-signed-signed.pdf
​​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 19/9 đến 25/9/2022
37-LICH-CONG-TAC-TUAN-39-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 04/7 đến 10/7/2022

26-LICH-CONG-TAC-TUAN-28-signed-signed.pdf
​​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 04/4 đến 10/4/2022. 
13-LICH-CONG-TAC-TUAN-15-signed-signed-(1).pdf
​​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 28/3 đến 03/4/2022
12-LICH-CONG-TAC-TUAN-14-signed-signed-(1).pdf
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 21/3 đến 27/3/2022
11-LICH-CONG-TAC-TUAN-13-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 14/3 đến 20/3/2022
10-LICH-CONG-TAC-TUAN-12-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 07/3 đến 13/3/2022
09-LICH-CONG-TAC-TUAN-11-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 28/02 đến 06/3/2022
08-LICH-CONG-TAC-TUAN-10-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày  21/02 đến 27/02/2022
07-LICH-CONG-TAC-TUAN-09-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 14/02 đến 20/02/2022
06-LICH-CONG-TAC-TUAN-8-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 07/02 đến 13/02/2022
05-LICH-CONG-TAC-TUAN-7-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 24/01 đến 30/01/2022
05-LICH-CONG-TAC-TUAN-5-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 17/01 đến 23/01/2022
03-LICH-CONG-TAC-TUAN-3-signed-signed.pdf
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2021
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 30/8/2021 đến 03/9/2021
Bấm vào đây để xem
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 02/8/2021 đến 08/8/2021
Bấm vào đây để xem
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 08/3 đến 12/3/2021
Bấm vào đây để xem
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 01/3 đến 05/3/2021
Bấm vào đây để xem
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 22/02 đến 28/02/2021
Bấm vào đây để xem
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06-7 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 08/02 đến 19/02/2021
Bấm vào đây để xem
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 01/02 đến 05/02/2021
Bấm vào đây để xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04-của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 25/01 đến 29/01/2021
Bấm vào đây để xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 18/01 đến 22/01/2021
Bấm vào đây để xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 11/01 đến 15/01/2021

Bấm vào đây để xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 04/01 đến 08/01/2021
Bấm vào đây để xem

 
Default news teaser image
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 24/01 đến 30/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 của Lãnh đạo HĐND và UBND từ ngày 24/01 đến 30/01/2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.