CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Chế độ chính sách lao động
Thông báo kết quả kỳ thi và hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ ...
Thông báo kết quả kỳ thi và hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành Sản xuất chế tạo và Xây dựng.

Thực hiện Văn bản số 410/LĐTBXH ngày 12/9/2023 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê, về việc thông báo kết quả kỳ thi và hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành Sản xuất chế tạo và Xây dựng.

 Thông báo tuyển chọn bổ sung ứng viên đi học tập, làm việc tại CHL...
Thông báo tuyển chọn bổ sung ứng viên đi học tập, làm việc tại CHLB Đức

Thực hiện Công văn số 382/LĐTBXH ngày 28/8/2023 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê, về việc phối hợp thông báo tuyển chọn bổ sung ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

Thông báo thời gian tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuậ...
Thông báo thời gian tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2023

 Thực hiện Văn bản số 384/LĐTBXH ngày 28/8/2023 của Phòng Lao động Thương binh vá Xã hội huyện Chư Sê, Về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2023

Thông báo thời gian, địa điểm khám sàng lọc cho người khuyết tật
Thông báo thời gian, địa điểm khám sàng lọc cho người khuyết tật

Thực hiện Văn bản số 395/LĐTBXH ngày 31/8/2023 của Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê, về việc thông báo thời gian, địa điểm khám sàng lọc cho người khuyết tật. 

Ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trì...
Ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ngày 15/6/2023, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng ký Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.Cụ thể, Thông tư 05 gồm có 203 ngành, nghề ở trình độ trung cấp và 152 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng. Như vậy, so với quy định trước đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã bổ sung mới 86 ngành, nghề trình độ trung cấp, 62 ngành, nghề trình độ cao đẳng.

Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đ...
Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2023 về phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 năm 2023.Theo đó, Mục đích của Đề án là nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh...

Quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 25/11/2022 Bộ Lao động- Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BLĐTBXH quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiển xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.Theo đó, Thông tư quy đinh cụ thể như sau:1. Thời hạn giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực BHXH, BHTNThời hạn giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực BHXH, BHTN như sau:- Thời hạn giám định tư pháp theo vụ việc được tính từ ngày cơ quan, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc nhận được quyết định trưng cầu giám định và đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật nêu tại quyết định trưng cầu giám định.- Thời hạn giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo...

Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn tăng lương hưu từ ngày 01/7/...
Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn tăng lương hưu từ ngày 01/7/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.Đối tượng áp dụng của Thông tư, gồm:Thứ nhất, các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023.Cụ thể là các đối tượng sau:a- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16...

Sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở gi...
Sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục

          Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.Thông tư này áp dụng cho các đối tượng, gồm:- Trẻ em tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.Thông tư này không áp dụng đối với sự tham gia của trẻ em vào các hoạt...

 |<  < 1 2 3 4  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.