CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Chế độ chính sách người có công
Một số quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công
Một số quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công

 Thông tư 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý:Thông tư nêu rõ, 2 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về...

Một số quy định về thời điểm hưởng trợ cấp ưu đãi và quy trình hưởn...
Một số quy định về thời điểm hưởng trợ cấp ưu đãi và quy trình hưởng thêm một chế độ đối với thương binh.

 Thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đồng thời là người đang hưởng chế độ mất sức lao động được hưởng đủ 2 loại trợ cấp: Trợ cấp thương binh theo tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật và trợ cấp bệnh binh theo biên bản giám định gộp (nếu có) hoặc trợ cấp mất sức lao động.* Thời điểm hưởng như sau:- Người bị thương từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng kể từ tháng Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.- Người bị thương trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.Các ưu đãi khác theo khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh được...

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công thay đổi kế từ...
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công thay đổi kế từ ngày 01/7/2023

Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Quy trình hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng th...
Quy trình hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang thường trú.Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 62 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trợ cấp, phụ cấp đối với thương binh được xác định theo biên bản giám định thương tật cuối cùng.Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc thất lạc thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ...

Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cá...
Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

 - Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.- Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.- Người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của...

Trách nhiệm của Nhà nước, các ban ngành đoàn thể đối với gia đình c...
Trách nhiệm của Nhà nước, các ban ngành đoàn thể đối với gia đình có công với cách mạng

 Đối với Nhà nước, các ban ngành đoàn thể thì đây là một trách nhiệm vô cùng quan trọng không được bỏ qua đối với các cá nhân hay hộ gia đình có công với cách mạng. Việc thực hiện các trách nhiệm này được pháp luật quy định rất rõ ràng thông qua việc phân chia cụ thể các trách nhiệm theo từng ban ngành, lĩnh vực riêng như sau:+ Đối với chính phủChính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.+ Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.+ Đối với Ủy ban nhân dân các cấpUỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản...

Hình thức ghi nhận là gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ cách ...
Hình thức ghi nhận là gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ cách mạng

 Theo quy định tại Điều 32 trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; có quy định về hình thức ghi nhận gia đình có công với cách mạng, với nhà nước. Các hình thức được ghi nhận như sau:1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi khác như đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Pháp lệnh này.2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp...

Gia đình có công với cách mạng được hiểu như thế nào?
Gia đình có công với cách mạng được hiểu như thế nào?

 Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005  đã dành hẳn một mục để quy định về người có công với cách mạng. Tại mục 11 Người có công với cách mạng, ta có thể thấy việc quy định về người có công với cách mạng như sau:Tại Điều 32 đã khái quát chung về người có công với cách mạngNgười có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, bao gồm:1. Người được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;2. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám...

Quyền lợi, chế độ của người có công với cách mạng 2023
Quyền lợi, chế độ của người có công với cách mạng 2023

1. Người có công với cách mạng bao gồm những đối tượng nào ?Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020, người có công với cách mạng bao gồm 12 đối tượng như sau:- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;- Liệt sĩ;- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;- Bệnh binh;- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ...

Tăng trợ cấp người có công năm 2023 như thế nào?
Tăng trợ cấp người có công năm 2023 như thế nào?

1. Thế nào là người có công?Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 quy định rõ ràng về danh sách các đối tượng được coi là người có công với cách mạng và được hưởng chế độ ưu đãi. Theo Điều 3 của pháp lệnh, danh sách này bao gồm những người có công với cách mạng từ thời kỳ trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến khi khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bao gồm cả liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến và các thương binh, bệnh binhNgoài ra, danh sách này còn bao gồm những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày...

 |<  < 1 2  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.