CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Định hướng quy hoạch, kế hoạch
Quyết định 1256/QĐ-UBND của UBND huyện Chư Sê
Quyết định 1256/QĐ-UBND của UBND huyện Chư Sê

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã HBông, huyện Chư Sê đến năm 2023

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH CHUNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HBÔNG ĐẾN NĂM 2023
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH CHUNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HBÔNG ĐẾN NĂM 2023

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HBÔNG

Bổ sung một số nội dung vào Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05 tháng ...
Bổ sung một số nội dung vào Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bổ sung một số nội dung vào Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử...
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.       


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.