Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
I. Đảng ủy xã Ia Hlốp.
1. Bà Trần Thị Ngọc Trang, Bí thư Đảng ủy.  xã
2. Bà: Kuih H Hạnh. Phó Bí thư TT Đảng ủyII. HĐND xã Ia HLốp.
1. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, PCT HĐND xã.
2. Hai Ban HĐND xã: Ban KTXH và Ban Pháp chế.

III. UBND xã Ia HLốp.
1. Ông: Cáp Hoàng Việt, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã
2. Bà Đinh Thị Báu, PCT UBND xã.
3. Bà Hồ Nhật Trường Vinh PCT UBND xã.
4.Ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng công an xã, thành viên ủy ban.

5. Ông Ra lan Huyên, Xã đội trưởng, thành viên ủy ban.
6. Bà Lê Thị Lý. Công Chức VP-TK xã.

7. Ông Phạm Tiến Đạt CC Địa chính xây dựng xã.
8. Bà Hồ Thị Thùy Dương CC KT-TC xã
9. Ông Nguyễn Viết Tuất CC VHXH 1 xã.
10.Bà Nguyễn Thị Hải CC VHXH 2 xã.
11.Bà Đào Thị Giang Công chức TP-HT xã. 
12 Bà: Pui Đối  Công chức TP-HT xã. 
13 Bà: ĐoànThị Hồng Hà CC Địa chính NN xã.
14 Bà: Đồng Thị Thanh Hà CC KT -TC xã

IV. UBMTTQ và các đoàn thể xã.
1. Ông Rơ Mah Bốt. Chủ tịch UBMTTQ xã.
2. Bà Võ Thị Toan. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.
3. Ông Nguyễn Đình Thủy Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.
4. Ông Kpuih Lan. Chu tịch Hội nông dân xã.
5. Bà Siu H Chí BT Đoàn TNCS HCM xã.cctc-(1).jpg
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.