Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC XÃ IA KO
 
STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ Số điện thoại
Nam Nữ
01 Vũ Hải Như Nguyên 1983   Kinh Bí thư Đảng ủy xã 0818407979
02 Kpuih Sai 1970   Gia Rai Phó BT Đảng ủy xã 02693620066
03 Rơmah Sơ 1985   Gia Rai PBTĐU,  Chủ tịch UBND xã 02693516282
04 Nay Lâm 1970   Gia Rai Phó Chủ tịch UBND xã 0397553732

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ IA KO
 

 
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.