Giới thiệu > Hộp thư điện tử

DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÁN BỘ XÃ IA KO
 
STT Họ và tên Đơn vị Mail
1 Rơ Mah Sơ UBND xã Ia Ko sor.chuse@giaIai.gov.vn
2 Vũ Hải Như Nguyên UBND xã Ia Ko nguyenvhn.chuse@gialai.gov.vn
3 Kpuih Sai UBND xñ IaKo saik.chuse@gialai.gov.vn
4 Nay Lâm  
lamn.chuse@giaIai.gov.vn
5 Rmah Yẽ UBND xã Ia Ko yer.ehuse@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Duy Khánh UBND xã Ia Ko khanhnd.chuse@giaIai.gov.vn
7 Kpuih H’Lem UBND xã IaKo hlemkh.chuse@gialai.gov.vn
8 Phạm Xuân Anh UBND xã IaKo anhpxa.chuse@gialai.gov.vn
9 Kpuih Loan  
UBND xã Ia Ko
loankl.chuse@gialai.gov.vn
10 Trần Thị Thu Hằng UBND xã Ia Ko hangttth.chuse@gialai.gov.vn
11 Dương Thái Thế UBND xñ IaKo thedt.chuse@gialai.gov.vn
12 Trần Thị Hà  
hatt2.chuse@gialai.gov.vn
13 Phan Thị Thu Thúy UBND xã Ia Ko thuyptt.chuse@gialai.gov.vn
14 Võ Thị Mai UBND xã Ia Ko maivtm.chuse@gialai.gov.vn
15 Lê Huy Hoàng UBND xã Ia Ko hoanglh.chuse@,gialai.gov.vn
16 Kpuih Súi UBND xã Ia Ko suik.chuse@gialai.gov.vn
17 Trịnh Khắc Dương UBND xã Ia Ko duongtk.chuse@gialai.gov.vn
18 Cao Thị Thùy Nhung UBND xã Ia Ko nhungctt.chuse@gia1ai.gov.vn
19 Lê Kim Thắng UBND xã Ia Ko thanglkt.chuse@gialai.gov.vn

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.