Cải cách hành chính
Lịch công tác 
Một số kết quả về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo...
Một số kết quả về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp từ 2021 đến nay

Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nghị quyết nêu rõ: Trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, có nhiều sáng kiến với những mô hình mới, cách làm hay và đạt được một số kết quả nổi bật như: Cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phê duyệt phương án cải cách hơn 1.100 quy định và phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 thủ tục hành chính; xác định 59 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

   Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030.       Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng...

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích

Thứ nhất: Việc gửi hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện theo các cách sau: Cách 1: Các tổ chức, cá nhân đến các điểm giao dịch của Bưu điện. Cách 2: Đề nghị Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI đến nhận hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu của mình.  Sau đó, hồ sơ sẽ được bưu điện chuyển đến các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhiều địa phương bước đầu đã thực hiện nâng cấp hệ thống đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công Quốc gia
Hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công Quốc gia

1. Điều kiện áp dụng - Có căn cước công dân gắn chip điện tử - Thuê bao đăng ký chính chủ bằng CCCD loại 12 số (nếu sử dụng số CMND 9 số để đăng kí phải liên hệ với nhà mạng để cập nhật thông tin);  

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

     Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến là nội dung tại Công văn 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 về triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.                  Ảnh minh họa: nguồn Internet.  

Chư Sê: thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chín...
Chư Sê: thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

    UBND huyện vừa ban hành công văn 1788/UBND-VP, ngày 22/9/2021 về thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Chư Sê - kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2021
Chư Sê - kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đúng kế hoạch đề ra. Theo đó:

Gia Lai: Công bố công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban...
Gia Lai: Công bố công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chư Sê: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trong các c...
Chư Sê: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trong các cơ quan, đơn vị

 Thực hiện Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai). Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm, kịp thời; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử huyện.

 |<  < 1 2 3  >  >| 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.