Thông tin tuyên truyền > Chế độ chính sách người có công > HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO 649 HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO HUYỆN KÔNG CHRO GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO 649 HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO HUYỆN KÔNG CHRO GIAI ĐOẠN 2021-2025

29/11/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 692/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 649 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo thiếu diện tích về nhà ở trên địa bàn huyện Kông Chro từ 44,46% xuống còn 33,16%; góp phần tăng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. 
Nhà ở xây mới hoặc sửa chữa phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng); diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2; niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên.
 
Theo đề án, huyện Kông Chro có 637 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành). Tổng số vốn cần có để thực hiện đề án là 40,64 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 20,32 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ (10% ngân sách Trung ương) 2,032 tỷ đồng; các nguồn vốn hợp pháp khác 18,288 tỷ đồng.
 
Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ hỗ trợ hàng năm từ Trung ương, UBND huyện tổ chức phân bổ nguồn kinh phí trực tiếp cho UBND các xã, thị trấn tổ chức quản lý và thực hiện hỗ trợ với mức: Nhà xây mới 40 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ.
 
Cụ thể, năm 2023, dự kiến triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 209 căn nhà; trong đó, xây mới 119 căn, sửa chữa 90 căn, với tổng nhu cầu vốn dự kiến là 13,12 tỷ đồng. Năm 2024, dự kiến xây mới và sửa chữa 229 căn nhà; trong đó, xây mới 138 căn, sửa chữa 91 căn, với tổng nhu cầu vốn dự kiến là 14,68 tỷ đồng. Năm 2025, dự kiến xây mới và sửa chữa 211 căn nhà; trong đó, xây mới 110 căn, sửa chữa 101 căn, với nhu cầu vốn dự kiến là 12,84 tỷ đồng.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Kông Chro triển khai thực hiện Đề án đảm bảo yêu câu, chất lượng, đúng quy định. 
 
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kông Chro thành lập Ban chỉ đạo điều phối Đề án tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, định hướng các mẫu thiết kế mẫu nhà ở điển hình do Sở Xây dựng ban hành phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Tổ chức xây dựng và bố trí kế hoạch hỗ trợ hàng năm cho từng xã; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, người dân, các lực lượng xã hội trong việc huy động các nguồn lực, mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt nội dung, mục tiêu của chính sách trên địa bàn.
TRẦN ĐỨC-GLO
 Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.