Văn bản > KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN TẠI CÁC THÔN LÀNG

KẾ HOẠCH: KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN TẠI CÁC THÔN LÀNG

Số hiệu: 12/KH-UBND Loại văn bản: KẾ HOẠCH
Nơi ban hành: UBND XÃ IAPAL Người ký: LÊ HỮU THIỆN
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: 30/03/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết