Giới thiệu
I. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Tên trụ sở: Uỷ ban nhân dân xã Ia Pal
- Địa chỉ: Thôn 5 xã Ia Pal huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 02693.5.450
- Email: Iapal.chuse@gialai.gov.vn

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ IA PAL
1. Điều kiện tự nhiên
Vị trí địa lý: Năm 2009 xã Ia Pal được chia tách từ xã Dun. Địa bàn xã nằm về phía Đông Nam huyện Chư Sê, cách trung tâm huyện 06 km có điều kiện sinh thái đặc trưng của hệ sinh thái nông nghiệp. Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp thị trấn Chư Sê và xã Dun
- Phía Nam giáp xã H’Bông và xã Ia Rong của huyện Chư Pưh
- Phía Đông giáp xã xã Kông Htok.
- Phía Tây giáp xã BLang
 2. Dân số, Diện tích:
- Dân số: Toàn xã có toàn xã 1.450 hộ với 6.089 khẩu
- Diện tích: Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2273,28 ha. Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp: 1617,41 ha; đất lâm nghiệp: 184,10 ha; đất phi nông nghiệp: 377,24 ha; đất chưa sử dụng: 94,53 ha
3. Số đơn vị hành chính thôn, làng: Toàn xã có 05 thôn làng trong đó có 03 thôn người Kinh và 02 làng người đồng bào DTTS gồm: Thôn Phú Cường, Thôn Đoàn Kết, Thôn 5, làng Tào Roong, Làng Ia Pết. 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
 
STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1 Lê Hữu Thiện BT Đảng ủy, CT HĐND xã 0979.497.369
2 Đinh Thị Tuyết Dung Phó BT Đảng ủy 0974.061.242
3 Võ Phi Sơn Vũ Chủ tịch UBND xã 0988.190.075
4 Rah Lan Đinh Phó chủ tịch UBND xã 0988.101.066
5 Hà Thị Tho Phó chủ tịch HĐND xã 0947.938.544
6 Lê Xuân Thống Chủ tịch UBMTTQ xã 0983.348.026
7 Đồng Văn Bờ Chủ tịch Hội CCB xã 0977.283.711
8 Nguyễn Thị Đến CT. Hội LHPN xã 0368.590.756
9 Nguyễn Văn Nghiêm Chủ tịch Hội nông dân xã 0961.045.823
10 Lưu Vinh Quang Bí thư Đoàn xã 0387.894.026
11 Vũ Duy Nhạc Phó Chủ tịch UBND xã 0383.111.238
12 Nguyễn Xuân Đặng Chỉ huy trưởng BCH QS xã 0973.864.436
13 Nguyễn Thị Mỹ Nương Văn phòng – Thống kê 0935.344.255
14 Lê Thị Thơm Văn phòng – Thống kê 0982.714.546
15 Lê Ngọc Hồng Tài chính – Kế toán 0386.134.514
16 Nguyễn Thị Hồng Tài chính – Kế toán 0869.206.067
17 Trần Nhật Kỳ Địa chính - XD  0962.608.979
18 Cao Thị Lan Địa chính - NN 0972.573.024
19 Nguyễn Thị Tình Tư pháp - HT 0975.460.376
20 Nguyễn Thị Hương Tư pháp - HT 0963.822.139
21 Lê Thị Hồng Vân Văn hóa - XH 0382.460.246
22 Kpuih H’Ring VHXH 0397.818.245
       

III. BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
45087120_2203158633260625_8355195954755796992_n.jpg