Tin tức > Hoạt động xã > Ia Pal: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại cơ sở

Ia Pal: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại cơ sở tiêm chủng trên địa bàn huyện

23/08/2021

      Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 có 4 thành phần chính gồm: Cổng công khai thông tin tiêm chủng (https://tiemchungcovid19.gov.vn); Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng (https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn); Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (https://mcc.tiemchungcovid19.gov.vn); Ứng dụng “Số sức khỏe điện tử”.


                                                        58.png
                                    Cổng công khai thông tin tiêm chủng (https://tiemchungcovid19.gov.vn)
     Nhằm đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và điều hành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thông qua Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn) được hiệu quả, UBND huyện thành lập Tổ hỗ trợ quá trình nhập liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19 huyện (Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện) và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Tổ công tác để thu thập, kiểm tra thông tin đối tượng đầy đủ, chính xác, đúng định dạng theo biểu mẫu phần mềm yêu cầu, nhập liệu các dữ liệu liên quan trong quá trình triển khai tiêm chủng.
     Bên cạnh đó, chỉ đạo Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và khai báo trên Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; có các thông điệp, khuyến cáo đến người dân về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn; tuyên truyền về liệu trình tiêm, các khuyến cáo về đối tượng tiêm, hiệu quả phòng dịch, bệnh Covid-19 của các loại vắc xin sử dụng trong Chiến dịch tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của từng loại vắc xin./.