Tin tức > Hoạt động xã > Ia Pal triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ và tăng cường xử lý

Ia Pal triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên môi trường mạng

06/08/2021

        Việc xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc, giả, bịa đặt và các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tình hình dịch bệnh trên không gian mạng đã làm giảm niềm tin của người dân vào công tác phòng chống, dịch bệnh; gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

                                                  
                                                                              
        Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên môi trường mạng.  UBND huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 1344/UBND-CNTT ngày 04/8/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ "Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước".
         Bên cạnh đó cần tăng cường rà quét, kịp thời phát hiện và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh, xử lý nghiêm đối tượng phát tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng khi tham gia phòng, chống dịch bệnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện./.