Thông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng t...
Tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn huyện

    Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp theo phân cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh đã tạo nên những chuyển biến tốt trong nhận thức của người buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật vẫn là vấn đề cần được quan tâm giải quyết nhằm làm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản đang là...

Huyện Chư Sê: Triển khai điều tra, khảo sát về tình hình thi hành p...
Huyện Chư Sê: Triển khai điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật đối với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện

         Thực hiện Văn bản số 1348/STP-XD&KTVB ngày 08/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tham gia hoạt động điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật đối với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Sê.


Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với c...
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

       Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
     Theo đó, Nghị định gồm 4 chương, 16 điều và 6 phụ lục quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Lao...

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2021
Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2021

     Tháng 10 tới đây là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Cụ thể:

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|