Thông tin tuyên truyền
Huyện Chư Sê công bố danh sách 61 ứng cử viên và 09 đơn vị bầu cử đ...
Huyện Chư Sê công bố danh sách 61 ứng cử viên và 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND trên địa bàn huyên

         Vừa qua, sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Sê đã thỏa thuận biểu quyết 100% nhất trí giới thiệu 61 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và công tác bầu cử
chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và công tác bầu cử

     Là lãnh tụ của dân tộc, người khai sinh nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

 |<  <  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  >  >|