Thông tin tuyên truyền
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Quốc hội tại ...
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Quốc hội tại tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3 (Thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa).

    Ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quộc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử trên cả nước

 |<  <  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >  >|