Thông tin tuyên truyền
Huyện Chư Sê chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...
Huyện Chư Sê chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

              Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộc khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chư Sê đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

 |<  <  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >  >|