Thông tin tuyên truyền > Công văn số 2652/SGTVT-KHTCVT ngày 16/11/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức khôi phục tạ

Công văn số 2652/SGTVT-KHTCVT ngày 16/11/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức khôi phục tạm thời hoạt động vận tảu hành khách liên tỉnh Gia Lai- Kon Tum

18/11/2021

xem tại đây