Thông tin tuyên truyền > Công văn số 4958/VP-KGVXngày 11/11/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất Kế hoạch ti

Công văn số 4958/VP-KGVXngày 11/11/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất Kế hoạch tiếp nhận và sử dụng 58.500 liều vắc xin Pfizer

18/11/2021

4958.pdfxem tại đây