Thông tin tuyên truyền > Vệ sinh môi trường, rác thải > BỔ SUNG THÊM DANH MỤC CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỊ CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

BỔ SUNG THÊM DANH MỤC CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỊ CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

03/06/2020

        
     Theo Thông tư Số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019; có 23 hoạt chất Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản; 06 hoạt chất Thuốc trừ bệnh; 01 hoạt chất Thuốc trừ chuột và 01 hoạt chất Thuốc trừ cỏ sẽ bị cấm sử dụng tại Việt Nam.
    Mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục ban hành Thông tư số: 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó bổ sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam nội dung: “Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021”.


           18.png
           Hoạt chất thuốc BVTV bị loại bỏ khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (ảnh minh họa)
     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2020. Người nông dân cần chú ý trong trong quá trình sản xuất để đảm bảo an toàn, chất lượng cho các loại cây trồng, vật nuôi.
Lê Loan (TH