Thông tin tuyên truyền > Vệ sinh an toàn thực phẩm
tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch...
tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

 ​Ngày 18/02, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 338/UBND-NL về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.​      Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch khu vực, vị trí xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Thú y, Luật Quy hoạch,... Gửi Danh mục vị trí quy hoạch để xây dựng cơ sở giết mổ tập trung về Sở NN&PTNT trước ngày 30/3/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Tăng...

Gia Lai nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm
Gia Lai nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm

  (GLO)- Sau một thời gian triển khai mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017, chợ Phù Đổng và Thắng Lợi (TP. Pleiku) hoạt động khá hiệu quả, nhất là trong công tác quản lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hàng hóa đảm bảo, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

ĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND ngày 08/6/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN TR...
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

         Nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế. Ngày 20/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1576/KH-UBND về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2030.

 |<  < 1 2 3  >  >|