Thông tin tuyên truyền > Vệ sinh an toàn thực phẩm > Huyện Chư sê: Tăng cường tuyên truyền an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành đồng vì an toàn thực ph

Huyện Chư sê: Tăng cường tuyên truyền an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành đồng vì an toàn thực phẩm năm 2020

18/05/2020

        Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” được triển khai trên địa bàn huyện từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020 thông qua các hoạt động chính gồm truyền thông bảo đảm ATTP và hoạt động kiểm tra liên ngành


      5.png
         Tuyên truyền băng rôn qua đường Quốc lộ 14, Hùng Vương
            Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 625/UBND-NC ngày 25/3/2020, để đảm bảo tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn cao điểm, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vượt qua khó khăn nên các địa phương tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết; Chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ cho các yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội; Việc kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành khi có sự chỉ đạo mới.
             Công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường. Treo 20 băng rôn, khẩu hiệu dọc các trực đường chính 14, 25, 03 chợ (Chợ trung tâm, Chợ Phía nam, Chợ Bầu Zút) trên địa bàn huyện và 15 trạm y tế xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – thể thao thực hiện phát sóng đầy đủ các chương trình, chuyên mục của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh – truyền hình tỉnh; đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước về ATTP, các điển hình trong công tác đảm bảo ATTP, cung cấp tin bài về Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát sóng ; tuyến xã: Ngoài băng rôn treo tại Trạm Y tế thì UBND, BCĐ các xã, thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu dọc các trục đường chính trên địa bàn xã; phát huy hệ thống đài truyền thanh ở thị trấn, các xã, tổ dân phố để tập trung chuyển tải thông điệp Tháng hành động đến nhóm đối tượng ưu tiên, phổ biến các nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP để nâng cao hiệu quả thực thi, đưa nội dung văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành huy động sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vào các hoạt động truyền thông như treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi sản xuất, kinh doanh.
 
                                                                                                                                                                Kim Oanh