Thông tin tuyên truyền > Sản xuất, kinh doanh vụ mùa > GIA LAI: HỖ TRỢ 5 MÔ HÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

GIA LAI: HỖ TRỢ 5 MÔ HÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

03/06/2020

        Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu y tế-dân số về an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông-lâm sản và Thủy sản vừa chọn 5 mô hình để triển khai hỗ trợ chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tổng kinh phí hỗ trợ là 335 triệu đồng

         12.jpg
          Đó là các mô hình: sản xuất cây ăn quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (huyện Chư Pưh); sản xuất cây ăn quả an toàn của Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây có múi xã Kon Gang (huyện Đak Đoa); sản xuất cà phê an toàn của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Bình Ban Mê (TP. Pleiku); sản xuất khoai lang an toàn của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Bình (huyện Đak Đoa) và sản xuất lúa an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện).
                                                                                                                                                 NGUYỄN DIỆP-GLO