Thông tin tuyên truyền > Thông báo số 192/TB-VP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Ch

Thông báo số 192/TB-VP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản trong tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

31/08/2021

xem tại đây