Thông tin tuyên truyền > Thông báo số 241/TB-VP ngày 15/11/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Kết luận của Phó

Thông báo số 241/TB-VP ngày 15/11/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo với các địa phương cấp huyện, cấp xã về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

18/11/2021

xem tại đây