Thông tin tuyên truyền > V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa b

V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh

23/06/2021

xem văn bản tại đây