Thông tin tuyên truyền > V/v tuyên truyền kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX

V/v tuyên truyền kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/06/2021

xem văn bản tại đây