Cải cách hành chính
Gia Lai: Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục h...
Gia Lai: Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 22/7/2022, về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng nhất trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, với người dân là trung tâm phục vụ

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩ...
Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Thủ tục hành chính là gì? Các hình thức công khai thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính là gì? Các hình thức công khai thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính là gì? Có những hình thức công khai thủ tục hành chính nào?

Sẽ công khai danh sách công chức 'ngâm' hồ sơ thủ tục hành chính
Sẽ công khai danh sách công chức 'ngâm' hồ sơ thủ tục hành chính

Sẽ công khai danh sách công chức "ngâm" hồ sơ thủ tục hành chính là nội dung tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩ...
Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.                                            

Ia Pal: Tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuy...
Ia Pal: Tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

         Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Default news teaser image
Huyện Chư Sê tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

     Để giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, giảm thời gian, chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức cũng như góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; hạn chế tối đa việc tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; UBND huyện khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích

Chư Sê: Kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện cải cách hành chính
Chư Sê: Kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện cải cách hành chính

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy và UBND huyện, quyết tâm của các ngành, các cấp và sự ủng hộ của nhân dân, công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Chư Sê có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn được huyện quan tâm, đôn đốc thực hiện, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức về vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC đối với việc xây dựng nền hành chính trong giai đoạn mới từng bước được nâng lên.

Default news teaser image
Chư Sê: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 987/ UBND-CNTT, ngày 29/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử     Ảnh minh họa: nguồn Internet     Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn; Bưu điện huyện triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong từng quy...

 |<  < 1 2  >  >|