Du lịch
TỔNG KẾT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH C...
TỔNG KẾT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

        ​Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2337/KH-UBND về việc tổ chức tổng kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện.       Trước đó, ngày 21/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện (viết gọn là Đề án 70). Sau hơn 02 năm tổ chức thực hiện, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án 70 nhằm: Đánh giá khách quan tình hình hoạt động, hiệu quả mang lại của Đề án 70 trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cá nhân và các cơ quan hành...

THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐỐI V...
THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

       Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Ngày 11/108/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2318/KH-UBND về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động (viết tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

TRUYỀN THÔNG VỀ BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030
TRUYỀN THÔNG VỀ BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

     Ngày 19/10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2390/KH-UBND về Chương trình truyền thông biển và đại dương đến năm 2030 theo Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.    Theo đó, Kế hoạch được thực hiện đến năm 2030. Phạm vị nội dung sẽ tập trung truyền thông chính sách và pháp luật liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật quốc tế); vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển. Đối tượng truyền thông bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; người dân...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO ...
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ổn định và bền vững theo các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, UBND tỉnh ban hành công văn số 2466/UBND-KGVX ngày 27/10/2022 về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

​UBND tỉnh ban hành văn bản số 2481/UBND-KGVX về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.  

Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực vào tháng 4/2022
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực vào tháng 4/2022

  Tháng 4/2022, hàng loạt các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng điểm qua những chính sách pháp luật đáng chú ý mà người dân cần biết.

Chính sách có hiệu lực tháng 6/2022 về công chức, viên chức
Chính sách có hiệu lực tháng 6/2022 về công chức, viên chức

Các chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2022..

Uỷ ban MTTQVN tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục...
Uỷ ban MTTQVN tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 tại Chư Sê

      Sáng ngày 18-7, tại Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Chư Sê (Gia Lai) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai  phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho 75 vị là đại diện Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban CTMT thôn, làng, tổ dân phố; tổ hoà giải; Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện Chư Sê. Dự hội nghị có ông Đinh Ngọc Hải- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Phạm Hồng Thái- Trưởng ban Dân chủ Pháp luật, ông Rah Lan Thoa-HUV, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Sê.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 8/2022
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 8/2022

          Tháng 8 tới, loạt chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến việc thu phí tự động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc; bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với nhiều đối tượng công chức, viên chức; bổ sung loạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,…

 |<  < 1 2 3  >  >|