Giới thiệu
 
1. Đặc điểm tình hình:
Xã Kông Htok là xã vùng III nằm cách trung tâm huyện 7 km về phía đông. Ranh giới hành chính được xác định như sau:
- Phía Đông giáp xã  Ayun huyện Chư sê;
- Phía Tây giáp xã Dun huyện Chư Sê;
- Phía Nam giáp xã Ia Pal  huyện Chư Sê;
- Phía Bắc giáp xã Al Bá huyện Chư sê;
2. Cơ cấu tổ chức:
STT Họ và tên Chức danh SĐT
1 Lê Hùng Trường Bí thư Đảng ủy 02693516427
2 Đinh Klong Phó Bí thư Đảng ủy 0389433879
3 Phạm Ngọc Thanh PBT- Chủ tịch UBND xã 0988819234
4 Đinh Toan Phó Chủ tịch UBND xã 0935942045
5 Siu Ó Chủ tịch MTTQVN 0974251309
6 Lê Thị Luyên Bi thư Đoàn TN 0835161679
7 H Nga Chủ tịch Hội Phụ nữ 0352351370
8 Nguyễn Doãn Cẩm Chủ tịch Hội CCB 0868423245
9 Phan Thị Miên Phó chủ tịch Hội ND 0868754784
10 Phạm Xuân Lý Văn phòng Thống kê 0912749785
11 Vũ Thị Huệ Văn Phòng Thống kê 0976116067
12 Kpă Vũ Mạnh Long Tuyền Tư pháp hộ tịch 0988208479
13 Đinh Thái Dương Tư Pháp hộ tịch 0336338356
14 Đào Tiến Quận Văn hóa xã hội 0966215179
15 Hồ Thị Hải Văn hóa xã hội 0905006119
16 Rmah Chê Địa chính NN 0823844991
17 Nay H Đam Địa chính XD 0971442189
18 Siu Hùng Trưởng BCHQS 0962860679
19 Hà Đình Hạnh Trưởng CAH 0967666661

3. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Kông Htok
    Địa chỉ: xã Kông Htok - huyện Chư Sê 
    Điện thoại: 02693506161
           Fax:
            Email: ubndkonghtok.chuse@gialai.gov.vn
    Website: chuse.gialai.gov.vn
 
   
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.