CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính
Default news teaser image
Gia Lai: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính

    Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Gia Lai: Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tr...
Gia Lai: Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông vừa có Quyết định số 719/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2021, về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, b...
Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Bảo hiểm xã hội các cấp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

    Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/01/2022, về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Bảo hiểm xã hội các cấp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩ...
Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 05/TB-SNNPTNT ngày 11/01/2022, về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Huyện Chư Sê: Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chí...
Huyện Chư Sê: Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê ban hành Quyết định 981 về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩ...
Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

     Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai: Tiếp nhận lại thủ tục hành chính thuộc thẩm q...
Sở Y tế tỉnh Gia Lai: Tiếp nhận lại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

     Sở Y tế vừa có Thông báo số 4353/TB-SYT ngày 15/11/2021, Thông báo về việc Tiếp nhận lại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục...
Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sun...
Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, về việc công danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Gia Lai: Công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết ...
Gia Lai: Công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, về việc công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.