CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Đoàn giám sát Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Ia Hlốp

Đoàn giám sát Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Ia Hlốp

10/10/2019

     Chiều ngày 04-10-2019, đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Chư Sê do ông Lương Xuân Bắc – Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ia Hlốp đến năm 2018


Ảnh: Đ.C
     Báo cáo công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ia Hlốp giai đoạn 2016-2018 nêu rõ: Qua ba năm triến khai thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo, kết hợp các nguồn lực của trung ương và địa phương, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ có những chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước đã giúp cho nhiều hộ gia đình được tiếp cận với các dịch vụ y tế, văn hoá, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 5,04% năm 2016 xuống còn 3,47% năm 2018, bình quân mỗi năm giảm 4,28%. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo thời gian qua, đó là: Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, một bộ phận người nghèo không có ý chí vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chở, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước … Theo phân tích của các thành viên đoàn giám sát thì số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Ia H’lốp tập trung vào nhóm đối tượng như: Thiếu đất sản xuất, gia đình đông con, hạn chế trong việc ứng dụng KHKT vào  trồng trọt và chăn nuôi…
     Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện cũng chỉ ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trong thời gian đến.
     Trước khi làm việc với xã Ia Hlốp, đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện đã đi khảo sát thực tế về công tác giảm nghèo tại một số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã./.
                                                                      Đức Chí

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.