CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê đẩy nhanh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Chư Sê đẩy nhanh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

21/10/2020

     Để triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thông qua các hệ thống thông tin điện tử; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là các hồ sơ được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công của tỉnh


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Chư Sê. Ảnh: Mỹ Đức
     Các cơ quan đơn vị thuộc huyện khi thực hiện các thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước khác cung cấp (có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4) thì không nộp hồ sơ trực tiếp, phải sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 do cơ quan đó cung cấp; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời phối hợp với Bưu điện huyện triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyên mức độ 3 và 4 (góp phần thay đổi thói quen và giúp người dân thấy được lợi ích thiết thực của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…).
     Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai trên cổng Dịch vụ công tinh Gia Lai, cổng Dịch vụ công quốc gia (đối với các dịch vụ công cung cấp trực tiếp) báo về Ủy ban nhân dân huyện để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021; đồng thời đưa các tiêu chí về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là một trong các nội dung quan trọng để đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình./.
BT: Mỹ Đức.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.