CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê: 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực

Chư Sê: 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực

11/06/2020

     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện Chư Sê 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: Kết quả thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, 100% thủ tục hành chính ( TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện. Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn: 5.659 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%. Cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 


ảnh minh họa: nguồn Internet                              
     Triển khai văn bản tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tăng tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân trong quá trình liên hệ giải quyết TTHC.
 Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông tại UBND các xã, thị trấn: 100% TTHC cấp xã được thực hiện theo cơ chế “Một cửa” và được tích hợp trên hệ thống điện tử; kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng. Một số đơn vị cấp xã đang phối hợp triển khai việc chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã ra Bưu điện cấp xã quản lý.
     Về hiện đại hóa hành chính: Duy trì và thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông với tỷ lệ đạt 100%. 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản điều hành. 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Triển khai ứng dụng chữ ký số đối với tất cả các văn bản đi của huyện trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của huyện. 100% cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy vi tính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng đối với huyện, cấp xã đạt 100%. Trang thông tin điện tử của huyện được duy trì và hoạt động thường xuyên, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời và chất lượng của thông tin đối với các hoạt động trên các lĩnh vực của địa phương.
     Cung ứng dịch vụ công trực tuyến: Tổng số dịch vụ hành chính công: 492 dịch vụ; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2:  492 dịch vụ; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 32; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 27. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 03. Duy trì tốt hệ thống họp trực tuyến từ các cấp đến huyện và cấp xã. Tiến hành tập huấn chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho 100% phòng chuyên môn và cấp xã. 
BT: Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.