CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê: Chủ động rà soát, nâng cao kết quả đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử hai cấp năm 2019

Chư Sê: Chủ động rà soát, nâng cao kết quả đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử hai cấp năm 2019

23/08/2019

      Để nâng cao kết quả đánh giá, xếp hạng chính quyền điện tử hai cấp năm 2019 trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội sung sau

Ảnh: Đ.C
         Căn cứ các tiêu chí tại bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã,  các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát khắc phục những tiêu chí chưa đạt theo yêu cầu để hoàn thành trước ngày 30/10/2019. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử; gửi liên thông trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, một cửa điển tử, thư điện tử công vụ, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, sử dụng chữ ký số được cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử theo qui định tại điều 4, khoản 01 của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
                                                                              Đức Chí

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.